<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Termistö

 

Virtuaalitapahtumia järjestäessä, tulee ymmärtää keskeinen termistö. Tästä osiosta löytyy virtuaalitapahtumien tärkeimmät käsitteet, jotka on hyvä lukea ennen muihin virtuaalitoteutuksen osa-alueisiin tutustumista. 

Tapahtumatyypit

 1. Virtuaalitapahtuma = Virtuaalitapahtuma on täysin verkossa järjestettävä tapahtuma. Tapahtuma voi toteutukseltaan olla pieni tai suuri ja järjestetty kevyesti esimerkiksi Zoomissa tai isommalla toteutuksella virtuaalitapahtuma-alustalla. 
 2. Hybriditapahtuma = Hybriditapahtuma on livetapahtuman sekä virtuaalitapahtuman yhdistelmä. Hybriditapahtuman osallistujat voivat osallistua tapahtumaan paikan päällä tai virtuaalisesti. 
 3. Webinaari = Webinaaria voidaan kutsua myös verkkoseminaariksi. Webinaari on virtuaalisesti järjestettävä tapahtuma ja sen osallistujat näkevät webinaarin esiintyjät/puhujat ja ohjelman reaaliajassa. Webinaarista voidaan tehdä myös tallenne, joten siihen voi palata myös myöhemmin.


  Virtuaalitapahtuman termit 

  1. Virtuaalitapahtuma-alusta = Virtuaalitapahtuma-alustoja on olemassa paljon erilaisia: niin suurille kuin pienille toteutuksille. Virtuaalitapahtuma-alusta on se paikka, jossa itse tapahtuma on. Siellä on tapahtuman sisältö, lähetys, sekä osallistujat. Esimerkkejä virtuaalitapahtuma-alustoista ovat Liveton oma alusta, Zoom ja Microsoft Teams.  
  2. Virtuaaliständi = Virtuaaliständi on virtuaalitapahtuma-alustalle luotu piste, missä osallistuja voi vierailla. Virtuaaliständillä voi olla esimerkiksi tietoa tekstin tai videon muodossa. Virtuaaliständillä voi olla myös esimerkiksi sen järjestäjä “pitämässä” ständiä, eli vastaamassa ständillä vierailevien kysymyksiin chatissa tai videokeskustelussa.
  3. Chat = Chatin avulla virtuaalitapahtumassa virtuaalitapahtuma-alustalla voi keskustella muiden osallistujien ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Chatissa viestitään kirjoittamalla ja sitä voi hyödyntää esimerkiksi kysymyksiin ja vastauksiin tai osallistujien ohjeistamiseen.
  4. Stream & striimaus = Stream eli suoratoisto on nimensä mukaisesti suorana toistettava lähetys. Striimi on virtuaalitapahtumassa se lähetys, joka näytetään osallistujille reaaliaikaisesti.  
  5. Moderointi = Virtuaalitapahtumaan on mahdollista luoda moderoijia. Moderoija voi valvoa tapahtumaa sekä sen sujuvuutta ja esimerkiksi poistaa virtuaalitapahtuman chatista asiattomia viestejä.
  6. Tekninen toteutus = Teknisellä toteutuksella tarkoitetaan virtuaali- tai hybriditapahtuman teknisestä puolesta vastaavia henkilöitä. Tapahtuman teknisen toteutuksen voi ostaa ammattilaisilta, jolloin he sopimuksen mukaan huolehtivat esimerkiksi tapahtuman striimauksesta. Tekniseen toteutukseen kuuluu esimerkiksi kameroista ja valoista huolehtiminen. 
  7. Osallistujakokemus = Osallistujakokemus pitää sisällään kaikki ne hetket, kun osallistujaan ollaan kontaktissa, eli kontaktipisteet. Kontaktipisteiden kokonaisuudesta muodostuu osallistujakokemus, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kokemus täytyykin suunnitella asiakkaan näkökulmasta, sillä onnistunut osallistujakokemus on yhtä tärkeä virtuaalitapahtumassa, kuin livetapahtumassa. 
  8. Kävijädata & osallistujaprosentti = Kävijädata on kerättyä dataa virtuaalitapahtumaan osallistuneista. Osallistujaprosentti kertoo määrän, kuinka moni tapahtumaan kutsutuista tai ilmoittautuneista saapuu lopulta tapahtumaan paikalle. Näitä tietoja voidaan hyödyntää tapahtuman jälkeen, kun analysoidaan tapahtuman onnistumista. 
  9. Kumppanuuspaketti = Virtuaalitapahtumaan on mahdollista myydä kumppanuuspaketteja eli näkyvyyttä tapahtumassa. Näkyvyys ja paketin laajuus määräytyvät sen mukaan, kuinka  paljon kumppanuudesta maksetaan. Kumppanuuspaketti voi pitää sisällään esimerkiksi tietyn määrän tekstiä, videoita ja logoja, jotka upotetaan virtuaalitapahtuma-alustaan tuomaan näkyvyyttä ja asiakkaita kumppanille.  
  10. Osallistaminen = Osallistaminen on tärkeä asia virtuaalitapahtumassa. Osallistamisella tarkoitetaan tapahtumaan osallistuvien henkilöiden ottamista “mukaan” tapahtuman ohjelmaan. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi keskustelulla chatissa tai kameran välityksellä. 
  11. Green Screen = Green Screenin avulla voit luoda virtuaalitapahtuman lähetyksen taustalle mitä haluat! Vihreän kankaan ja Green Screen -tekniikan avulla voit luoda esiintyjälle joko staattisen tai liikkuvan taustan. Tämä tekniikka on monelle tuttua esimerkiksi elokuvamaailmasta. 
  12. Yhdensuuntainen = Lähetys on yhdensuuntainen, jos videota lähetetään vain yhteen suuntaan, kuten katsojille. Esimerkiksi televisiolähetykset ovat yhdensuuntaisia.  
  13. Kahdensuuntainen = Kahdensuuntaisessa striimissä videoyhteys on molempiin suuntiin, jolloin myös tapahtuman osallistujalla voi olla videokamera päällä. 
  14. Reaaliaikainen = Reaaliaikainen tarkoittaa tässä hetkessä tapahtuvaa. Esimerkiksi reaaliaikainen stream-lähetys välittää katselijoille tapahtuman samaan aikaan, kuin se oikeasti tapahtuu.  
  15. VR = VR, eli “Virtual Reality”, tarkoittaa virtuaalitodellisuutta. VR on hyvin aidolta tuntuva kokemus, jossa osallistuja voi päästä seikkailemaan esimerkiksi VR–lasien avulla toiseen “ulottuvuuteen”. 
  16. AR = AR, eli “Augmented Reality”, tarkoittaa kehitettyä versiota todellisesta maailmasta, joka toteutetaan erilaisten digitaalisten elementtien avulla. 
  17. Q&A = Q&A tarkoittaa kysymyksiä ja vastauksia. Tämä voisi virtuaalitapahtumassa tarkoittaa esimerkiksi tapahtumien osallistujien laittamia kysymyksiä chattiin, joihin tapahtuman puhuja tai juontaja vastaa suorassa lähetyksessä. 
  18. Poll = Poll tarkoittaa virtuaalitapahtumaan luotua “kyselyä”. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi tapahtuman ohjelmaan ja Liveton alustalla niitä on mahdollista ajastaa tiettyyn kellonaikaan. Osallistujat voivat vastata kysymyksiin kätevästi poistumatta alustalta ja tapahtuman päätyttyä järjestäjät saavat dataa vastauksista. 
  19. Saavutettavuus = Saavutettavuus tarkoittaa digiympäristön esteettömyyttä: kuinka hyvin sisältö on saavutettavissa esimerkiksi eri alustoilla tai apuvälineillä. Virtuaalitapahtumassa saavutettavuus voi tarkoittaa sitä, pääseekö siihen osallistumaan apuvälinettä käyttämällä. 

   Nyt kun perustermistö on hallussa, on hyvä lähteä perehtymään virtuaalitapahtumiin ja niiden järjestämiseen Virtuaalitoteutuksen muissa osioissa!