<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Maankäyttölupa

Maankäyttölupa kannattaa hankkia ajoissa, sillä suuri osa muista järjestäjältä vaadittavista luvista usein edellytävät, että alueen käyttölupa on jo valmiiksi hankittuna.

Kaikissa ulkoilmatapahtumissa vaaditaan aina alueen omistajan antama lupa. Luvan myöntäjä voi alueesta riippuen olla esimerkiksi kaupunkirakenteen toimiala, liikuntapalvelut, koulun rehtori tai yksityinen maanomistaja.

Suurten tapahtumien osalta käyttölupahakemusten käsittelyajat ovat noin kaksi kuukautta ja pienten osalta noin kolme viikkoa.

Pysäköintisakkojen välttämiseksi maankäyttöluvassa kannattaa erikseen määritellä myös tapahtuma-alueelle pysäköitävä, tapahtuman toteutukselle välttämätön ajoneuvokalusto mukaan lukien huoltoajot; kiinteistötoimi välittää kopion luvasta pysäköinninvalvonnalle. Opiskele lisää tapahtumajärjestämisestä Liveton maksuttomasta Onnistuneen tapahtuman perusteet oppaasta:

Lataa opas