<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Maastoliikennelaki

Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Toiminnalle on oltava myös alueen omistajan kirjallinen lupa. Lupa tarvitaan rakennus- ja ympäristölautakunnalta silloin, kun alue ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvoliikenteeseen. Käsittelyajat voivat olla jopa useita kuukausia. Lue lisää liikenne järjestelyistä tapahtumassa täältä. Lataa myös Liveton ilmainen Tapahtumajärjestäjän lupapaketti, josta löytyy useita lupa-asiakirjoja tapahtumajärjestäjälle:

Lataa lupapaketti