<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ilmoitus liikennehäiriöstä

Ilmoitukset mahdollisista liikennehäiriöistä

Mikäli tapahtumalta voidaan olettaa, että se voi aiheuttaa ruuhkautumista tai muuta häiriötä liikenteelle, asiasta on hyvä tiedottaa poliisin ja pelastuslaitoksen lisäksi muitakin keskeisiä viranomaistahoja.

Tampereen tieliikennekeskus valvoo alueen liikennettä ja voi tarvittaessa tiedottaa tienvarsitauluissa mahdollisista ruuhkista. Jos tapahtuma aiheuttaa merkittäviä tilapäisiä liikennejärjestelyjä, häiriöstä kannattaa ilmoittaa Tampereen kaupungin viestintäyksikölle, joka voi tiedottaa asiasta omien tiedotusväyliensä kautta.

Jos tapahtumasi vaatii katujen väliaikaista sulkemista tai osallistuja- tai yleisömäärä on merkittävä, ilmoita tapahtumasta Tampereen seudun joukkoliikenteelle hyvissä ajoin. Näin busseille voidaan tarvittaessa järjestää poikkeusreittejä sekä lisävuoroja ja matkustajat, sekä kuljettajat saavat poikkeustiedot ajoissa.