<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Järjestyksenvalvonta

Tapahtuman järjestyksenvalvonta ja sen suunnittelu ovat tärkeä osa tapahtumaturvallisuutta. Turvallinen tapahtuma on samalla viihtyisä. Turvallisuuden kannalta olennaisessa asemassa ovat järjestyksenvalvojat. Heidän tarkoituksenaan on ylläpitää järjestystä, ennaltaehkäistä ja selvittää tapahtuman häiriö- ja vaaratilanteita.

Milloin järjestyksenvalvonta on tarpeen?

Tapahtumaan, joka on määritelty yleisötilaisuudeksi,tulee pääsääntöisesti järjestää järjestyksenvalvonta. Muun muassa tapahtuman luonne ja tapahtuma-alueen suuruus vaikuttavat tarvittavien järjestyksenvalvojien määrään. Esimerkiksi lasten päivätapahtuma, konsertti sisätiloissa ja ulkoilmafestivaali ovat luonteeltaan niin erilaisia tapahtumia, että myös niiden tarpeet järjestyksenvalvonnalle poikkeavat toisistaan merkittävästi. Poliisin tehtävänä on määrittää tapahtuman järjestyksenvalvonnan tarve ja järjestyksenvalvojien määrä.

Tavallisesti voisi sanoa, että mikäli tapahtuma on maksullinen ja siihen osallistuu paljon ihmisiä, on järjestyksenvalvonta tarpeellista järjestää. Nyrkkisääntönä on 1/100, eli yksi vartija sataa tapahtuman osallistujaa kohti.

Tapahtuman järjestyksenvalvonnasta tulee tehdä suunnitelma

Järjestyksenvalvojat tulee ilmoittaa järjestyksenvalvontasuunnitelmassa osana turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa, joka tehdään yleisötilaisuusilmoituksen yhteydessä. Suunnitelmaan tulee sisällyttää järjestyksenvalvojien tarve ja määrä. Tämän lisäksi tulee selvittää, missä heitä tarvitaan eli kuinka heidät sijoitetaan alueella; valvontaa vaativia alueita ovat usein esiintymislava ja sen lähiympäristö, anniskelualue, sisäänkäynti sekä narikka. Lisäksi tapahtuman ohjelmisto tulee ottaa huomioon suunnitelmassa. Esimerkiksi pääesiintyjän esiintyessä ihmismassaa on lavan läheisyydessä paljon, jolloin erityisesti sinne tulee asettaa valvojia.

Järjestyksenvalvontasuunnitelmassa tulee käydä ilmi järjestyksenvalvojien nimet, henkilötunnukset ja järjestyksenvalvojakorttien numerot. Järjestyksenvalvojakortin saa poliisilta suorittamalla järjestyksenvalvonnan peruskoulutuksen, jonka kesto on vähintään 32 tuntia.

Tapahtumaan on myös mahdollista hakea ns. tilapäisiä järjestyksenvalvojia, joilla ei jv-korttia ole. Tilapäisellä valvojalla on rajoitetut oikeudet ja heidän rinnallaan tapahtumassa tulee toimia myös kortillisia järjestyksenvalvojia.

Mistä saan järjestyksenvalvojat?

Järjestyksenvalvojia sekä apua turvallisuussuunnitelmien tekoon saa alan yksityisiltä yrityksiltä. K-S Turvamiehet Oy on jyväskyläläinen tunteella ja järkevillä hinnoilla turvallisuuspalveluita tarjoava yritys. Se on ollut mukana turvaamassa suuria tapahtumia, kuten Ilosaarirockia, Kuopion Rock Cockia ja Keskimaan Kemuja. KST suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman turvallisuuden alusta loppuun asti aina suunnitelmista järjestyksenvalvojiin. Järjestäjälle jää siis yksi huoli vähemmän, kun jättää turvallisuusasiat asiantuntijoiden hoidettavaksi.

KST:n Teemun vinkit järjestyksenvalvontaan liittyen:

  • Älä oleta – tapahtumaturvallisuuteen liittyvät asiat ovat usein sellaisia, joihin ei törmää arkielämässä.
  • Ennakoi ja ole ajoissa liikenteessä.
  • Kysy viranomaisilta apua ja neuvoa. Ei kannata luottaa kaverin puheisiin.

Kiinnostaako konsertin järjestäminen? Opiskele aiheesta Liveton maksuttomasta oppaasta:

Lataa opas