<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Liikennejärjestelyt tapahtumassa

Mikäli on odotettavissa, että tapahtuma voi aiheuttaa sen luonteen tai suuruuden vuoksi liikenteen ruuhkautumista tai muita häiriötä siihen liittyen, on siitä suositeltavaa ilmoittaa ainakin paikalliselle poliisille sekä pelastuslaitokselle. Liikennejärjestelyt tapahtumassa on yksi lupa-asioiden osa-alue.

Jos tapahtuma vaatii kadun, pysäköintialueen tai muun yleisen alueen sulkemista osittain tai kokonaan ja siitä seuraa tilapäisiä liikennejärjestelyjä, tulee järjestäjän laatia siitä liikenteenjärjestelysuunnitelma. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi ainakin pysäköintijärjestelyt, käytettävät liikennemerkit ja puomit sekä niiden sijainnit. Suunnitelman voi toimittaa maa-alueen käyttölupahakemuksen ohessa.

Tiensulkulupa

Tiensulkulupaa tulee hakea silloin, mikäli järjestät nopeuskilpa-ajoja yleisillä teillä. Lisää aiheesta:

Parkkipaikat

Tapahtumajärjestäjän tulee huolehtia, että tapahtuma-alueen läheisyydessä on riittävästi pysäköintitilaa sekä asianmukainen liikenteenohjaus. Liikenteenohjauksessa voivat toimia ainoastaan poliisin tehtävään hyväksymät järjestyksenvalvojat.

Tapahtuman aikana alueella saa käyttää vain virallisia liikennemerkkejä ja niiden sijoittamisesta ja poistamisesta on järjestäjän lisäksi huolehdittava.

Ajoneuvokilpailuihin vaadittavat luvat

Mikäli tapahtumassasi ajetaan kilpa-ajoneuvoilla maastossa tai vesistössä, tulee näille hakea omat luvat.

Lue lisää tapahtumiin tarvittavista luvista Liveton Tapahtumajärjestäjän lupapaketista:Lataa lupapaketti