<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vastuuvakuutus

Tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus on pakollinen osa tapahtuman lupa-asioita, joten luethan tämän kirjoituksen huolella!  Pyrimme käsittelemään kaikki tapahtumajärjestämiseen ja sen lupa-asioihin liittyvät tärkeät asiat yksi kerrallaan. Nyt paneudutaan vastuuvakuutukseen.

Mikä on vastuuvakuutus ja mitä se kattaa?

Vastuuvakuutuksen tarkoituksena on antaa suojaa tapahtumajärjestäjälle mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta. Vastuuvakuutuksesta korvataan toiminnassa toiselle aiheutettua henkilö- tai esinevahinkoa, josta vakuutuksenottaja on oikeuden mukaan vastuussa.  Näistä muutamana esimerkkinä myrskytuulen kaatama aita parkkeeratun auton päälle tai kaatunut väliaikaisrakennelma asiakkaan tai hänen omaisuutensa päälle. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että kaikki tilanteet arvioidaan tapauskohtaisesti ja mitään näistä ei voida yleistää.

Tapahtumajärjestäjän tulee tehdä kaikkensa, myös ennakoivasti, ettei onnettomuustilanteita pääsisi syntymään. Vakuutus peittää järjestäjän vastuun muun muassa järjestyksenvalvonnan tai muun turvallisuustoimen riittämättömyydestä sekä tapahtumapaikan, sen rakenteiden ja laitteiden tai kalusteiden puutteellisesta kunnosta. Vakuutus ei korvaa tapahtumajärjestäjälle sen henkilökunnalle tai talkooväelle tapahtuneita vahinkoja. Henkilöstö- ja omaisuusvahinkoja varten on omat vakuutuksensa, kuten tapahtumavakuutus sekä irtaimiston vakuutus.

Vastuuvakuutuksesta korvataan vain vahinkoja, joista vakuutuksenottaja tai vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvauspäätökset tehdään tapauskohtaisesti ja mikäli esimerkiksi luonnonmullistuksesta (hirmumyrsky) johtuen tapahtuu vahinko, on myös mahdollista ettei tapahtumajärjestäjä ole tästä oman vakuutuksensa nimissä korvausvelvollinen.

Vastuuvakuutukset puolestaan eivät pääsääntöisesti korvaa seuraavia:

  • Vahinkoa omaisuudelle, joka on vakuutuksenottajan hallussa lainassa, valmistettavana, asennettavana, korjattavana, säilytettävänä tai muulla tavoin käsiteltävänä tai huolehdittavana
  • Virheellisesti tehdyn työn korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia
  • Hitaasti syntyneitä ympäristövahinkoja
  • Toiselle luovutetun tuotteen aiheuttamia vahinkoja
  • Tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja

Miksi vastuuvakuutus pitää olla?

Vastuuvakuutus pitää olla hankittuna mahdollisia onnettomuus- tai vahinkotilanteita varten, joiden todennäköisyys on sitä suurempi, mitä kookkaampi tapahtuma on. Sekä poliisi että pelastusviranomaiset molemmat edellyttävät voimassaolevaa vastuuvakuutusta, jotta tapahtuma saisi hyväksytyn päätöksen turvallisuus- sekä pelastussuunnitelman osalta. Vastuuvakuutus antaa turvaa niin tapahtumajärjestäjälle itselleen, kuin myös tapahtumaan osallistuville ihmisille. Vastuuvakuutuksessa on yleensä lähtökohtaisesti korkeahko omavastuu, johon vaikuttaa suoranaisesti myös hakevan yrityksen taustatiedot sekä se, paljonko vakuutuksesta on valmis maksamaan. Mitä enemmän vakuutuksesta maksaa, yleensä sitä alemmaksi omavastuuosuuden pystyy saamaan.

Mistä vastuuvakuutuksen voi ottaa?

Vastuuvakuutuksen pystyy hakemaan pitkälti kaikista kotimaisista vakuutusyhtiöistä. Vakuutusta kannattaa ensisijaisesti tiedustella siitä vakuutusyhtiöstä, missä yrityksen muutkin vakuutusasiat ovat edustettuna. Mikäli olet vasta perustamassa yritystä tapahtumaasi varten, tässä muutama linkki yhtiöihin, joista sitä voit hakea:

Pohjola Vakuutus

Lähitapiola

If

Tarkistathan kaikki omiin vakuutuksiisi liittyvät asiat oman vakuutusyhtiösi kanssa. Tämän postauksen sisällössä on käytetty useampaa lähdettä sekä tapahtumajärjestäjien kokemuksia. Voit opiskella lisää tapahtuman turvallisuudesta Liveton Tipsit tuottajille sarjan jaksosta täältä.