<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hybriditapahtumat

 

Hybriditapahtumista ennustetaan tapahtuma-alan tulevaisuutta: tuomalla yhteen virtuaalitoteutus ja tapahtuman fyysisen puoli, saadaan monipuolinen kokonaisuus, joka mahdollistaa osallistujalle juuri hänelle sopivan tavan liittyä mukaan tapahtumaan. Toteutukseltaan hybriditapahtuma on hieman vaativampi, sillä huomioon on otettava niin fyysinen, kuin myös virtuaalinen puoli tapahtumasta. 

Miksi järjestää tapahtuma hybridinä? 

Hybriditapahtumilla on ainutlaatuinen skaalautuvuus: livetapahtuman voi järjestää pienimuotoisena toteutuksena, mutta suoraa lähetystä voi seurata tuhannet ihmiset ympäri maailmaa. Kun osallistujille tarjoaa mahdollisuuden liittyä mukaan virtuaalisesti, tavoitetaan enemmän ihmisiä myös kauempaa. Useille esimerkiksi etätyöskentely on tullut vastikään entistä tutummaksi ja ihmiset ovat tottuneet osallistumaan koulutuksiin ja tapahtumiin kotoa käsin. Virtuaalinen osallistuminen poistaa kaiken ylimääräisen: siirtymät tapahtumapaikkaan, majoituksen varaamisen ja muut lisäkulut, joita osallistujalle voi kertyä. Hybriditapahtumat säästävät täten myös ympäristöä, kun matkustelu vähentyy. Näitä pointteja voi käyttää hyödyksi myös tapahtuman markkinoinnissa! 

Hybridi on hyvin monipuolinen toteutusvaihtoehto tapahtumalle: keräät monenlaista dataa osallistujista, voit laajentaa kohderyhmääsi, pääset kokeilemaan erilaisia tuotteistuksia ja lipputyyppejä, sekä rakentamaan erilaisia kumppanuusmalleja. Hybriditapahtuma on vaihtoehtona moderni ja kiinnittää varmasti myös osallistujien mielenkiinnon. Osallistujan ei kuitenkaan tarvitse valita pelkästään fyysisen ja virtuaalisen tapahtumapaikan väliltä, vaan hän voi myös osallistua molempiin toteutuksiin. Hybriditapahtumiin voidaan siis myydä kolmenlaisia lippuja: live-, virtuaali- ja hybridilippuja. Konkreettisia esimerkkejä hybriditapahtuman lipunmyynnistä ja teknisistä vaatimuksista pääset lukemaan täältä. 

Mitä ottaa huomioon hybriditapahtuman järjestämisessä 

Jos tapahtumalla halutaan tehdä tuottoa, tulee miettiä, miten se kaupallistetaan. Hybriditapahtuma voidaan kaupallistaa esimerkiksi lipunmyynnin, oheistuotteiden tai kumppanuuspakettien avulla. Järjestäjän tulee huomioida suunnittelussa sekä tapahtuman virtuaalinen toteutus, että livetapahtuma: ketkä ovat tapahtuman tekniset kumppanit ja mitä virtuaalitapahtuma-alustaa käytetään? Mikä on livetapahtuman venue ja kuinka ilmoitteutuminen tai lippujen osto järjestetään? Eroavatko toteutukset sisällöltään ja kuinka sisältö käytännössä toteutetaan? Miten yhteistyökumppanit näkyvät tapahtumassa ja mitä dataa halutaan kerätä? Lisää hybriditapahtumista pääsee lukemaan täältä.