<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jätehuoltosuunnitelma

Tapahtuman jätehuolto, eli tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön siisteys ja siitä huolehtiminen, on yksi tapahtumajärjestäjän vastuualueisiin kuuluvista asioista. Tapahtuma tulee suunnitella niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Siisteys on tärkeä tekijä tapahtuman viihtyvyyden, toimivuuden ja myös turvallisuuden kannalta.

Suunnittele tapahtuman jätehuolto etukäteen

Tapahtumajärjestäjän vastuulla on järjestää jätehuoltoon liittyvä ohjaus ja neuvonta tapahtuman työntekijöille ja kävijöille, sekä huolehtia tapahtuma-alueen ja sen lähiympäristön siisteydestä tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

Järjestäjän tulee hankkia tapahtumaan tarvittava määrä jäteastioita ja niiden tyhjennykset jätehuoltoyritykseltä. Kuivajäteastioiden lisäksi tulee olla jäteastiat hyötyjätteille: bio-, lasi-, metalli-, paperi- ja pahvijätteelle, mikäli niitä arvioidaan tapahtumassa syntyvän. Jäteastiat on suositeltavaa sijoittaa ainakin tarjoilualueille, pääkulkuväylille ja katsomon läheisyyteen. Suuressa tapahtumassa lajitteluohjeet jätepisteillä voivat olla tarpeen.

Jos tapahtumassa tarjoillaan ruokaa ja juomaa, voidaan jätettä arvioida keskimäärin syntyvän 50-100g/kävijä. Arvion syntyvästä jätteen määrästä voi laskea tästä taulukosta tai sitä voi pyytää jätehuoltourakoitsijoilta. Muutama ylimääräinen jäteastia ei kuitenkaan ole koskaan pahitteeksi, joten määrän voi laskea hieman yläkanttiin. More is more!

Järjestä riittävä määrä käymälöitä

Suuressa yleisötilaisuudessa, johon osallistuu samanaikaisesti yli 500 henkilöä, tulee varata riittävä määrä käymälöitä ja käsienpesumahdollisuuksia. Liikuntaesteisten käymälöitä tulee järjestää yksi tuhatta osallistujaa kohden. Käymälöiden tyhjennys tulee järjestää hygieenisesti ja riittävän usein.

Käymälöitä tulee varata tapahtumaan alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukko on ohjeellinen ja tapahtuman kesto ja luonne voi joko lisätä tai vähentää käymälöiden määrän tarvetta.

tapahtuman jätehuolto

Yleisötilaisuuden jätehuoltosuunnitelma

Tapahtumajärjestäjän tulee tehdä jätehuoltosuunnitelma, mikäli tapahtuman sivutuotteena tulee paljon roskia tai jätettä (etenkin jos tarjoillaan ruokaa ja juomaa), tapahtuman lupaehdoissa sitä edellytetään tai viranomainen sitä erikseen pyytää. Vaikkei varsinaista suunnitelmaa tapahtumalta vaadittaisikaan, on jätteiden syntymistä hyvä ennaltaehkäistä etukäteen suunnittelemalla, jotta jälkisiivouksessa pääsisi helpommalla.

Suunnitelma jätehuollosta tulee toimittaa hyväksytettäväksi viimeistään 2-4 viikkoa ennen tapahtumaa (kunnasta/kaupungista riippuen) jätehuollon valvontaviranomaiselle. Suunnitelman muoto on vapaa.

Jätehuoltosuunnitelman sisältö:

  • Arvio tapahtuman kävijämääristä ja muodostuvista jätemääristä jätelajeittain
  • Jätteen keräysastioiden määrä ja niiden sijoittelu jätelajeittain kartalle merkittynä
  • Jätteen lajitteluohjeet jätepisteille
  • Jäteastioiden tyhjennysten määrä (monipäiväisissä tapahtumissa)
  • Jätteen kuljetusyhtiö
  • Tapahtumapaikan ja sen lähialueen puhtaanapito tapahtuman aikana
  • Tapahtumapaikan ja sen lähialueen loppusiivouksen järjestäminen ja ajankohta
  • Tapahtumajärjestäjän yhteystiedot.

Lisätietoa tapahtuman jätehuollosta ja jätehuoltosuunnitelmasta voi tiedustella kaupungin tai kunnan ympäristöviranomaisilta. Jätehuoltosuunnitelman voi myös ulkoistaa jätehuoltopalveluita tarjoaville yrityksille, jotka hoitavat sen muiden tapahtumasi jätehuoltopalveluiden ohella. Lue lisää tipsejä tapahtuman suunnitteluun Tapahtumajärjestäjän käsikirjasta: Lataa käsikirja