<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Elintarvikeluvat

Liikkuva elintarvikehuoneisto

Liikkuva elintarvikehuoneisto tulee kyseeseen silloin, kun tapahtuma ja siihen liittyvä elitarviketarjoilu järjestetään ulkona. Elintarvikelainsäädäntö ja hygienia ovat tärkeässä roolissa etenkin kun ulkoilmatapahtumissa tarjoillaan elintarvikkeita. Elintarvikehuoneisto tulee rekisteröidä ja sen toiminnan aloituksesta tehdä ilmoitus.

Lähtökohtaisesti tapahtumien elintarvikkeiden käsittelystä ja myynnistä pitää tehdä ilmoitus, koska kyse ei ole enää vähäriskisestä toiminnasta. Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueelle elintarvikehuoneisto otetaan käyttöön.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä vähintään 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan sellaista elintarvikehuoneistoa, joka on siirreltävissä tai väliaikainen, kuten liikkuva kioski, myyntiauto, -koju tai -teltta.

Tiedotus toiminnan aloittamisesta on tehtävä vähintään 4 päivää ennen tapahtumaa kaupungin/kunnan sähköiseen asiointipalveluun tai puhelimitse.

Lisäksi paikkakunnan omalle terveysviranomaiselle on tehtävä ilmoitus tapahtumasta 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Terveysviranomaisia kiinnostaa se, että elintarvikehygieniaan ja terveydensuojeluun vaikuttavat asiat, kuten talousveden saanti, viemäröinti ja wc-tilojen ja jätehuollon järjestäminen tulevat huomioiduiksi.

Elintarvikkeiden ulkomyynti

Koska elintarvikkeiden myynti ja säilytys tapahtuu ulkona, on siinä erilaiset riskit kuin kiinteissä, sisätiloissa olevissa elintarvikehuoneistoissa. Tuotevalikoima rajautuu olosuhteiden mukaisesti, ja tuotteiden laadun ja säilyvyyden vuoksi myynnin ja tarjoilun aikana on tärkeää noudattaa oikeita säilytyslämpötiloja ja työskentelytapoja.

Mikäli elintarvikehuoneistossa käsitellään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee työntekijöillä olla hygieniaosaamistodistus, eli ns. hygieniapassi.

Lisää tietoa luvista ja ulkomyynnistä voi tiedustella kunnan elintarvikeviranomaiselta. Lue myös Eviran ulkomyyntiohje tästä. Opiskele lisää onnistuneen tapahtuman järjestämisestä Liveton maksuttomasta oppaasta: 

Lataa opas