<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anniskelumyynti

Anniskelumyynti on luvanvaraista toimintaa, jonka vuoksi anniskelulupaa on aina haettava. Tapahtuma-, kokous- tai juhlatila voidaan omistajan tai haltijan hakemuksesta hyväksyä anniskelualueeksi. Hyväksytyllä anniskelualueella voidaan harjoittaa anniskelumyyntiä myönnetyllä anniskeluluvalla.

Anniskelumyynnillä tarkoitetaan alkoholin myyntiä ja anniskelua myyjän hallitsemissa tiloissa. Tämä rajoittaa esimerkiksi sen, että myytävä alkoholiannos tulee olla avatuissa pakkauksissa tai laseissa annosteltuna.

Vuonna 2018 voimaan tulleen alkoholilain myötä anniskelupaikka voi hakea myös vähittäismyyntilupaa, jonka vuoksi ravintolasta voidaan myydä mukaan avaamattomia juomia. Anniskelupaikassa voidaan myydä mukaan otettaviksi korkeintaan 5,5 % alkoholijuomia normaalien alkoholijuomien vähittäismyynnin sääntöjen mukaisesti.

Anniskelualue -ja aika

Alkoholijuoman kanssa ei saa poistua anniskelualueelta, jonka vuoksi alkoholijuomien anniskelualue tulee rajata tai merkitä selvästi. Alkoholilain uudistuksen myötä yhteiset anniskelualueet ovat mahdollisia, jos yksi hakija ilmoittaa vastaavansa alueen valvonnasta.

Anniskelualueeksi ei saa hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa. Anniskelualueeksi voidaan kuitenkin hyväksyä katsomotila edellä, jos se on rajattu 18 vuotta täyttäneille henkilöille.

Anniskelu on sallittu kello 09-1.30, ellei lupaviranomainen ole rajoittanut anniskeluaikaa. Anniskeltujen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu yhden tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen. Anniskelupaikkaa ei tarvitse sulkea nauttimisajan päättyessä, mutta alkoholijuomien nauttiminen on sen jälkeen kiellettyä. Anniskeluaikaa voidaan jatkaa sisätiloissa kello 4 saakka aluehallintovirastolle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus pitää tehdä vähintään kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöönottoa.

Hyvän maun mukainen toiminta

Anniskelumyynnissä tulee ottaa huomioon hyvän tavan mukainen toiminta. Liian päihtyneelle henkilölle ei tule tarjoilla alkoholijuomia. Myöskään juomakilpailut tai paljousalennukset eivät ole hyvän maun mukaista toimintaa.

Uuden alkoholilain mukaan tupla-annokset ovat sallittuja, jolloin samalle henkilölle saa myydä usean juoman samaan aikaan. Omien alkoholijuomien nauttiminen on aina kiellettyä kaikissa paikoissa, joissa on ruokaa ja juomaa myynnissä. Tähän ei tapahtumajärjestäjä, paikan omistaja tai muu henkilö voi vaikuttaa.

Alle 30 -vuotiaalta vaikuttavilta on aina tarkistettava täysi-ikäisyys. Alle 18-vuotiaat saavat mennä anniskelualueelle, mutta eivät saa ostaa alkoholijuomia. Tämän valvominen on haastavaa, joten usein anniskelualueet ovat myös K-18-alueita. Alkoholia alaikäiselle myyvä henkilö on aina vastuussa tekemästään rikkeestä.

Anniskelumyynnin henkilökunta

Luvan haltijan tulee järjestää anniskelupaikkaan riittävästi henkilökuntaa sekä vastaava hoitaja, joka varmistaa säännösten toteutumisen anniskelun suhteen. Pääsääntöisesti alle 18-vuotias ei voi myydä alkoholia. Poikkeuksena on yli 16 -vuotias, joka työskentelee valvojan välittömässä valvonnassa. Alkoholia myyvä henkilö ei saa olla alkoholin tai päihteiden vaikutuksen alaisena. Anniskelumyynnissä tulee olla vastaava hoitaja, joka huolehtii anniskelumyynnin lainmukaisuudesta, mutta vastaavan hoitajan ei tarvitse olla esimies tai päällikkö.

Henkilökunnan tulee valvoa alkoholilaissa säädettyjen kieltojen ja velvoitteiden noudattamista ja vastata järjestyksenpidosta anniskelupaikassa. Anniskeluluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että työntekijöillä on alkoholilain tuntemista osoittava Valviran hyväksymä Anniskelupassi. Anniskelualueella täytyy olla myös riittävä henkilökunta järjestyksen ja sujuvuuden ylläpitämiseksi. 

Alkoholijuomien hankkiminen

Anniskelupaikassa saadaan myydä vain sinne laillisesti toimitettua alkoholijuomaa. Alkoholijuomat ostetaan aina anniskelua varten anniskelupaikan lupanumerolle. Alkoholijuomat hankitaan luvan saaneelta alkoholijuomien valmistajalta, tukkumyyjältä tai vähittäismyyjältä. Luvanhaltija voi myös tuoda maahan alkoholijuomat anniskelua varten.

Tapahtuman juomalistaa suunnitellessa tulee ottaa huomioon tapahtuman kohderyhmä. Tapahtuman tyyli, kävijöiden ikä sekä sukupuoli voivat vaikuttaa eri juomien menekkiin. On hyvä tarjota joko laajasti valikoimaa, tai keskittyä tiettyyn teemaan, kuten pienpanimoihin. Tähän hetken juomatrendinä on, että juodaan vähemmän mutta paremmin. Etenkin premium-tuotteiden sekä pienpanimoiden ja lähituotannon tuotteiden suosio on kovassa kasvussa.

Lisää aiheesta Valviran sivuilta.

Löydät anniskeluun tarvittavat lupa-asiakirjat, sekä muita yleisesti tarvittavia lupia Liveton maksuttomasta Tapahtumajärjestäjän lupapaketista:

Lataa lupapaketti