<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tavara-arpajaislupa

Tavara-arpajaislupa tarvitaan sellaiseen toimintaan, jossa arpomalla tai muuten sattumanvaraisella toiminnalla voi voittaa tavaraa tai tuote- tai palvelulahjakortteja.

Tavara-arpajaisten järjestäminen on luvanvaraista. Tavara-arpajaiset saa toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (tavara-arpajaislupa), ellei arpajaislaissa toisin ole säädetty (esim. pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset).

Luvat tavara-arpajaisiin antaa paikallinen poliisilaitos, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialueella tai toimialueen osalla (esim. yhden kunnan alueella), tai Poliisihallitus, mikäli tavara-arpajaiset toimeenpannaan yhden poliisilaitoksen toimialuetta laajemmalla alueella.

Tavara-arpajaislupaa haetaan kirjallisesti. Lupa voidaan antaa enintään kuudeksi kuukaudeksi. Luvan tavara-arpajaisten järjestämiseen voi saada rekisteröity yhdistys, itsenäinen säätiö tai muu sellainen yhteisö, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus ja jonka kotipaikka on Suomessa. Tästä johtuen arpajaislupaa ei voida myöntää esimerkiksi liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle tai yksityishenkilölle. Opiskele lisää aiheesta:

Liveton maksuttomasta Tapahtumajärjestäjän lupapaketista löydät yleisimmät tarvittavat lupapaperit: Lataa lupapaketti