<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Facebook-markkinointi tapahtumille

Facebook tarjoaa erinomaisen ja kustannustehokkaan alustan tapahtumamarkkinointiin. Facebook tavoittaakin tällä hetkellä suurimman osan suomalaisista. Facebook-mainonnassa voidaan käyttää ilmaisia eli orgaanisia keinoja tai mainoksiin voidaan laatia tietty budjetti. Sosiaalisessa mediassa vain mielikuvitus on rajana, sillä voit luoda näyttäviä kuvia, tekstejä ja sivuja, joilla kiinnittää ihmisten huomio.

Ennen kuin paneudutaan syvemmin Facebook-markkinoinnin saloihin, tässä on erinomainen webinaari digimarkkinoinnin perusteista sekä MRACE-mallista. Katso mitä muita vinkkejä Suomen Digimarkkinointi Oy:n Ilari Tervonen antaa webinaarissa!

Tuo tapahtumasi Facebookiin ja tarkastele trendejä

Suosittelemme luomaan tapahtumalle oman sivun tai tapahtuman, jossa tiedotetaan tapahtumasta, mahdollisista esiintyjistä, aikatauluista ja muista tärkeistä asioista, joita asiakkaat mielellään lukevat. Sosiaalisen median profiilien linkit kannattaa aina upottaa tapahtuman verkko- ja lipunmyyntisivuille. Näin tapahtumastasi kiinnostuneet löytävät sivusi helposti. Vinkkejä Facebook-tapahtuman tekoon löydät täältä.

Facebook muuttaa algoritmejään koko ajan, mikä tekee Facebook-markkinoinnista haastavaa. Tuorein uudistus vaikuttaa yrityksiin vahvasti, sillä uuden algoritmin myötä julkaisujen orgaaninen näkyvyys laskee. Tämä tarkoittaa sitä, että tapahtuman on käytettävä yhä enemmän rahaa maksulliseen mainontaan. Facebook suosii algoritmeissään tiettyjä asioita, ja tällä hetkellä suosiossa ovat esimerkiksi live-videot. Facebook-markkinointia tehdessä onkin hyvä tarkistaa aina sen hetkiset ajankohtaiset trendit.

Kohderyhmä

Facebookin kustannustehokkuus tulee ensisijaisesti sen helppokäyttöisistä työkaluista tehdä markkinointia tarkoin attribuutein rajatulle kohdeyleisölle. Tapahtumille määritellään yleensä 1-3 ostopersoonaa, joille tapahtumaa myydään markkinoinnin välityksellä. Facebook-markkinointia tehtäessä voidaan kohdeyleisö määritellä muun muassa seuraavien muuttujien perusteella:

  • Demografinen sijainti – rajaa kohdeyleisö kaupungin tai maan perusteella. Mikäli osaat arvioida tai historiassa on tehty kävijätutkimuksia, perehdy siihen mistä asiakkaasi oikeasti tulevat tapahtumaan. Pienten ja keskisuurten tapahtumien osalta voidaan pitää nyrkkisääntönä 150 km sädettä, mistä asti ihmiset tulevat paikalle.
  • Ikä ja sukupuoli – minkä ikäiset henkilöt ovat tapahtumasi kohdeasiakkaita, kenelle tapahtuma on siis suunnattu? Jos tapahtumasi sisältö on selvästi toista sukupuolta enemmän kiinnostava, rajaa rohkeasti markkinointiasi.
  • Kiinnostuksen kohteet – mitä muita intressejä kohdeasiakkaillasi on? Käytä oveluuttasi ja mieti mitä kanavia pitkin voit saada mainoksesi asiakkaan silmien eteen. Jos olet esimerkiksi järjestämässä rap-henkistä tapahtumaa, voit kohdentaa mainoksesi esimerkiksi niille henkilöille, jotka seuraavat Cheekin virallista Facebook-sivua.

Panosta kilpailuihin

Viraalimarkkinointi sosiaalisessa mediassa on yksi tehokkaimpia tapoja saada sana leviämään minimaalisella budjetilla, mikäli markkinointi-ideasi puree ja toteutus on onnistunut. Yksi tunnetuimpia markkinointiponnistuksia sosiaalisessa mediassa on kilpailujen järjestäminen, joissa palkintona voi olla esimerkiksi VIP-paketti tapahtumaasi. Facebookin etu markkinoinnissa on se, että tykkäykset, kommentit ja muut reaktiot näkyvät kavereiden seinällä. Näin tavoitat lisää ihmisiä, jotka saattavat kiinnostua tapahtumastasi.

Mikäli järjestät kilpailuja, kannattaa vähintään seuraavat ajatukset käydä läpi ennen niiden pystyttämistä. Tutustu myös Facebook-kilpailujen sääntöihin huolella ennen kilpailun suunnittelua.

1. Miksi kukaan haluaisi osallistua kilpailuusi?

Ovatko kilpailun idea ja palkinnot riittävän mielenkiintoisia, jotta kuluttajat haluaisivat osallistua siihen? Enemmän on aina enemmän, mutta myös hyvällä tai hauskalla idealla voi päästä pitkälle. Raha ei ole siis itseisarvo tempauksen onnistumiselle. Jounin Kauppa on yksi tunnetuimpia Facebook- ja Instagram-kilpailujen järjestäjiä Suomessa. Kilpailujen avulla Sampo Kaulanen on kerännyt kanavalleen jo yli 580 tuhatta seuraajaa.

2. Kuinka viestit asiasi?

Vaikka olisit panostanut rahallisesti paljon kilpailusi palkintoon, huonosti tai epäselvästi viestitty asia saattaa pilata koko kilpailun. Ole siis suoraviivainen ja ymmärrettävä kilpailuun osallistumisen sekä ylipäätään sille huomion saamisen osalta. Yleensä yksinkertainen on toimivaa, joten käytä rohkeasti jopa hieman kehottavaa tyyliä.

Kilpailuita tehdessä myös visuaalisuutta tulee aina miettiä, mutta empirian valossa voidaan todeta, että monta kertaa jopa puhelimella otettu kuva on riittävä, mikäli kilpailun sisältö on riittävän huomiota herättävä. Älä siis käytä liikaa aikaa ja resursseja hienon mainoskuvan tekemiseen, mikäli sen viesti ja sisältö itsessään ei ole riittävän mielenkiintoinen.

3. Kuinka osallistat ihmisiä ja saat viestin leviämään?

Facebook-kilpailujen yksi päätavoitteista on saada tempauksen kautta viesti leviämään mahdollisimman paljon osallistujien kautta. Tämän takia kannattaa tarkkaan miettiä, miten muotoilet viestisi kilpailuun osallistumisen motivoinnissa. Parhaimmillaan Facebook-kilpailuihin voi osallistua jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä ja kun heidän kauttaan kulminoituneen näkyvyyden kokonaismäärää aletaan laskemaan, voidaan kokonaispeiton osalta puhua jopa sadoista tuhansista ihmisistä jotka kilpailu tavoittaa.

Mahdollistat tapahtumasi leviämisen kehittämällä kilpailuja tapahtumasi ympärille. Palkintona voi olla esimerkiksi VIP-lippupaketti oheistuotteineen. Muista kuitenkin että kilpailun tulee liittyä tiiviisti tapahtumaasi. Mitä mielenkiintoisempi palkinto ja kilpailu, sitä enemmän osallistujia. Liikaa ei kuitenkaan kannata kikkailla, ettei mielenkiinto hiivu esimerkiksi liian vaikean osallistumismahdollisuuden vuoksi.

Facebookissa voit pyytää jengiä kutsumaan kavereitaan tapahtumaasi, kommentoimaan ja jakamaan kuvaa. Jakaminen ei kuitenkaan saa olla edellytyksenä, sillä sen kieltävät säännöt. Yritä välttää kuitenkin suoria käskyjä kuten ”tykkää”, ”jaa” ja ”kommentoi”, sillä Facebook rankaisee näistä sanoista. Voit muotoilla kehotuksen esimerkiksi kysymyksen muotoon: ”kerro kenen kanssa lähtisit kesän parhaimpaan tapahtumaan?”.

Lataa itsellesi vielä maksetun mainonnan pohja suunnittelun tueksi!

Lataa pohja

Onko Facebook jo hallussa? Lue Instagram-mainonnasta täältä.