<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anniskelulupa

Mikäli tapahtumassasi tullaan anniskelemaan alkoholia, tulee siihen liittyvät luvat hoitaa ajoissa ennen tapahtuman alkua kuntoon. Anniskelulupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi, ja se on anniskelupaikka- ja elinkeinonharjoittajakohtainen. Anniskeluun liittyvät luvat myöntää alueen Aluehallintovirasto.

Uusi alkoholilaki joka aiheutti muutoksia anniskeluun, tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018, . Lue lain muutokset täältä.

Anniskeluluvan saamisen edellytykset

Anniskeluluvan saamisen edellytyksiä on asetettu sekä järjestäjän että tapahtuman osalta. Anniskelulupa myönnetään vasta, kun hakijan ja anniskelualueen on todettu täyttävän luvan saamisen edellytykset. Luvan hakijan tulee olla luotettava, ja hänellä tulee olla niin taloudelliset kuin ammatilliset edellytykset anniskelua varten. Toisin sanoen hakijan tulee olla täysi-ikäinen, taloudellisesti vakaa, eikä taustalla saa olla päihteiden väärinkäyttöä.

Anniskelulupa koskee myös tapahtumapaikan anniskelualuetta ja se myönnetään hakijalle, jos:

1) hyväksyttävä anniskelualue on kooltaan ja rakenteiltaan sellainen, että se on viranomaisten ja luvanhaltijan valvottavissa.

2) hakija on laatinut omavalvontasuunnitelman.

Anniskeluluvan hakeminen

Anniskelulupaa haetaan lomakkeella, joka toimitetaan aluehallintovirastoon. Yhdellä anniskeluluvalla saa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Erillisiä A-, B- tai C-lupia ei enää ole ollut 1.3.2018 lähtien. Lisäksi ravintolat voivat hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan.

Alkoholilain uudistus on aiheuttanut epävarmuutta käsittelyajan pituuden ennustamiselle, sillä laki on aiheuttanut paljon ruuhkaa. Aluehallintovirastoissa lupa-asioiden keskimääräinen käsittelyaika on ollut ennen alkoholilain kokonaisuudistusta noin kuukausi.

Anniskelua varten sinun tarvitsee täyttää lisää lomakkeita. Onneksi harjoitus tekee mestarin ja olemme tähän mennessä täyttäneet jo monet hakemukset. Sinun tulee täyttää seuraavat lomakkeet:

  • Hakemus alkoholijuomien anniskeluun
  • Anniskelualuetta koskeva suunnitelma
  • Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelma

Lomakkeet löydät Aluehallintoviraston sivuilta.

Anniskelupassi

Alkoholilain tuntemista osoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymän mallin mukainen todistus, anniskelupassi. Anniskelupassi on olennainen osa anniskelupaikan henkilökunnan ammattiosaamista.

Anniskelupassin myöntää hyväksytty ravintola-alan koulutusta tarjoava oppilaitos. Todistus myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen tai saanut vastaavat tiedot sisältävän koulutuksen taikka suorittanut tutkinnon, johon vastaavat tiedot sisältyvät. Testien sisältö vaihtelee, mutta pääsääntöisesti testi koostuu oikein/väärin -väittämistä. Kokeeseen ei vaikuta se, minkälaisessa anniskelupaikassa kokeen suorittaja tulee työskentelemään, vaan se on kaikille sama. Passin suorittanut henkilö saa kirjallisen todistuksen oppilaitokseltaan testin suorittamisesta.

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymän mallin mukainen todistus.

Koekysymykset laaditaan Alkoholijuomien anniskelu –ohjeen perusteella. Anniskelupassi vaatii siis hieman opiskelua ja pienen rahallisen sijoituksen: testin suorittamisen hinta on 40 € ja uusintatesti maksaa 25 €.

Ilmaista materiaalia ja harjoitustehtäviä varsinaista testiä varten löytyy netistä runsaasti, esimerkiksi tältä sivustolta.

Alkoholimainonta

Kiellettyä on alkoholimainonta, jossa käytetään kuluttajan osallistumista peliin, arpajaisiin tai kilpailuun.

Yleensä tapahtumilla on kumppaneina yrityksiä, jotka edustavat niin mietoja kuin väkeviäkin alkoholijuomia. Suomessa yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien markkinointi on pääsääntöisesti alkoholilain mukaan kielletty. Sallittua se on vain erikseen säädetyissä poikkeustapauksissa, kuten väkevien alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa sekä painettuna ja verkkosivuilla julkaistuissa hinnastoissa.

Toisien sanoen helppo nyrkkisääntö on, että yli 22 prosenttisten alkoholituotteiden maininta tai esiintuonti tapahtumamarkkinoinnissa on kiellettyä (vahvat alkoholit, viinat jne). Tämä asettaa tapahtumarkkinoinnille alkoholin osalta selvän ”ylärajan” josta ei kannata Suomessa poiketa.

Puolestaan alle 22 prosenttisten alkoholituotteiden mainonta, epäsuora markkinointi ja myynninedistämistoiminta on sallittua alkoholilaissa säädetyin rajoituksin. Mainonta ja markkinointi käsittää tässä tapauksessa ensisijaisesti julkisella paikalla tai verkossa tapahtuvaa toimintaa. Mainontaa ei saa esimerkiksi toteuttaa yleisellä paikalla eikä se saa kohdistua alaikäisiin tai olla hyvän tavan vastaista.

Mainontaan ja markkinointiin liittyy paljon rajoituksia sekä haasteita, jonka johdosta jokaisen tapahtumajärjestäjän olisi hyvä jossain vaiheessa perehtyä lainsäädännön perusteisiin. Alkoholin yhdistäminen tapahtumamarkkinointiin, kuten printtimediaan, radiospotteihin tai sosiaalisen median kampanjoihin tulee tehdä aina harkiten, lainsäädännön puitteissa. Varsinaisen tapahtuman sisällä tapahtuvaan alkoholimarkkinointiin pätee pitkälti samat säännöt kuin muissakin anniskelupaikoissa, joten siellä tapahtuvaa kumppanimarkkinointia voi harjoittaa hieman vapaammin.

Happy hour -mainonta on uuden lain (2018) mukaan sallittua. Anniskelupaikat voivat ilmoittaa lyhytaikaisista, mietoja alkoholijuomia koskevista juomatarjouksista myös anniskelupaikan ulkopuolella, kuten esimerkiksi ikkunassa, ovessa tai paikan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa mainoksessa. Jotta ilmoituksessa mainitun alkoholijuoman hinnan voimassaoloajasta ei syntyisi epäselvyyttä, markkinoinnissa on syytä mainita hinnan voimassaoloaika.

Anniskelupaikat voivat ilmoittaa tarjouksista myös muun muassa verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa tai lehdissä. Lyhytaikaisista alkoholijuoman tarjoushinnoista ilmoittaminen vähittäismyyntipaikan ulkopuolella on edelleen kielletty.

Alkoholilaissa alkoholijuomien hinnoittelulle ei ole asetettu ylä- eikä alarajaa, mutta paljousalennuksen antaminen on säädetty kielletyksi. Paljousalennuksella tarkoitetaan siis sitä, että tuotteita ei saa myydä alennettuun yhteiseen hintaan. Vähittäismyynnissä alkoholijuomien lyhytaikaisista tarjoushinnoista saa lain mukaan ilmoittaa vain vähittäismyyntipaikoissa. Voit siis mainostaa edullista hintaa, mutta paljousalennuksilla et pysty houkuttelemaan asiakkaita anniskelualueelle.

Näillä säännöillä mainonnanharjoittaja sitoutuu alkoholilain vastuullisuussanomaan. Säännöksillä vältetään myös ylilyönnit mainonnassa, joita kuitenkin tapahtuu hyvin harvoin.

Mikäli sinulla on idea yhdistää alkoholia oman tapahtumasi markkinointiin, kannattaa epäselvissä tilanteissa olla suoraan yhteydessä oman seudun aluehallintovirastoon. Sieltä saat suoraan vastauksen mahdollisesti epäselviin tilanteisiin. Aluehallintoviraston yhteystiedot löydät täältä.

Lue lisää anniskelumyynnistä täältä.

Lataa Liveton maksuton Tapahtumajärjestäjän lupapaketti, josta löydät lomakkeet muun muassa anniskeluun liittyen: 

Lataa lupapaketti