<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ilotulitusnäytös tapahtumassa

Ilotulitusnäytös tapahtumassa

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä tapahtumassa (mukaan lukien pyrotekniikkashowt) on tehtävä kyseisen paikkakunnan poliisille vähintään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Huom, aika voi vaihdella paikkakunnittain, joten tarkistathan ajankohdan vielä erikseen paikalliselta poliisilaitokselta.

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä on tehtävä erikseen, vaikka se olisi osa muuta yleisötilaisuutta.

Ilmoituksessa tulee mainita vähintään seuraavat asiat:

-näytöksen paikka ja ajankohta

-millaisia ilotulitteita näytöksessä käytetään

-miten ilotulitteet varastoidaan ja kuinka ne säilytetään tapahtumapaikalla

-suojaetäisyyksien sekä muut ennakoivat toimenpiteet onnettomuuksien varalle

-vastuuhenkilön yhteystiedot sekä näytöksen ampujien henkilö- ja yhteystiedot

-liitteenä tulee olla jäljennös turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä ilotulitusnäytöksen järjestäjän tekemään ilmoitukseen

Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä: lisätietoja ja linkki lomakkeeseen (Poliisi)

Lue lisää tapahtuman turvallisuudesta:

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma