<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Osallistujien sitoutus ja aktivointi tapahtumasovelluksen avulla

Tapahtumajärjestäjä eksyy helposti tieltä kiireen keskellä ja järjestää tapahtuman missä osallistujat joutuvat vain sisällön seuraajan rooliin - rooliin ilman mahdollisuutta osallistua päivän kulkuun tai saamatta ääntänsä kuuluviin. Kun tapahtumajärjestäjä luo kanavan sekä tarjoaa vaivattomat työkalut osallistujien aktivointiin ja sitoutukseen, osallistujakokemus paranee tutkitusti jopa kymmeniä prosentteja! Miksi siis jättää tämä tekemättä jatkossa, kun tiedät lopputulokseen vaikuttamisen olevan näin helppoa?

Tämä asiantuntijawebinaari toteuttiin Liveton toimitusjohtaja Antti Korhosen johdolla, joka sukelsi kuulijoiden kanssa tapahtumasovelluksien kiehtovaan maailmaan. Asiantuntijawebinaarin aikana Antti kävi läpi konkreettiset esimerkit tapahtumista, missä tapahtumasovellusta on hyödynnetty menestyksekkäästi luoden osallistujille paikan, jossa voi muun muassa:

  • Verkostoitua ja keskustella järjestäjien kanssa
  • Saada helposti tietoa päivän kulusta, sisällöstä sekä tulevasta
  • Saada äänensä kuuluviin erilaisten kyselyiden, äänestysten ja kysymysten avulla
  • Antaa palautetta ja esittää toiveita 


Webinaarissa keskityttiin vahvasti konkretiaan, eli tuotiin mielenkiintoisia esimerkkejä ja ajatuksia, jotka kuulija voi napata veloituksetta ja viedä helposti käytäntöön itse. 

Webinaarin on tarkoitus samalla parantaa tapahtumajärjestäjien käsitystä siitä, miten vaivattomasti tapahtumasovelluksia voidaan luoda vuonna 2022 ilman, että tarvitsee maksaa itseään kipeäksi.

Webinaari järjestettiin 12.10. klo 10-10:30. Webinaari järjestettiin Liveton virtuaalialustalla.

Osallistujien sitoutus ja aktivointi tapahtumasovelluksen avulla

Lataa tallenne