<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=513124235848573&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5P-malli tapahtuman markkinoinnin rakentamiseen

Suunnittele ja kehitä tapahtumasi kilpailukeinoja sekä markkinointia!

Markkinoinnin teoriassa on usein esillä 5P-malli, joka on hyvä perusmalli markkinoinnin kilpailukeinojen rakentamiseen. 5P tulee sanoista:

  • Product (= tuote tai palvelu)
  • Price (= hinta)
  • Place (= saatavuus)
  • Promotion (= markkinointiviestintä)
  • People (= ihmiset)

5P-mallin avulla saat huomioitua tapahtumaa rakentaessasi olennaisimmat asiat, jotka vaikuttavat kilpailussa pärjäämiseen ja menestymiseen. Kun tuotteet, hinnat, saatavuus, markkinointiviestintä ja henkilöstö on mietitty hyvin, on helpompi lähteä rakentamaan markkinointia. 5P-mallin hyödyntäminen auttaa myös tapahtuman rakentamisessa ja suunnittelussa. 

Olemme tehneet tapahtumajärjestäjille suunnatun 5P-malliin perustuvan pohjan, jonka avulla on helpompi suunnitella ja kehittää oman tapahtuman kilpailukeinoja sekä markkinointia. Jokaisen P:n kohdalla on lyhyesti kerrottu, mitä se tarkoittaa, ja sen jälkeen on listattu aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Latauksen jälkeen voit täydentää vastauksesi suoraan pohjaan. Mikäli mahdollista, ota pohdintaan mukaan muutama henkilö, jotta vastauksista tulisi monipuolisia ja realistisia! Ideaalein tilanne on järjestää tiimin kesken workshop, jossa kehitetään tapahtumaa mallipohjan avulla.

5p malli tapahtuman markkinoinnin rakentamiseen

Lataa maksuton pohja